Τέλος το Τατζικιστάν ; UPDATE

25
Απρ 2020 14:00
Τέλος το Τατζικιστάν ; UPDATE

 

UPDATE : Λογικά η αγωνιστική αυτή θα παιχτεί. 

 

Ο ιός επηρέασε τελικά και το Τατζικιστάν και αν διαβάζουμε σωστά σταματάνε τα πρωταθλήματα και εκεί.

 

https://varzishtv.tj/tj/news/dar-alamravi-kishvar-barguzorii-ama-chorabini-oi-varzish-man-karda-shud/?fbclid=IwAR2dQd_5FAcSPz8kjB2R64Z1-pn4wIRXywFyX0JQIMUCg0hemxHUkRI6j6s

M
"

Sidebar