Θα κάνουν πάσο κάποιες ομάδες λόγω κυπέλλων (Ο_βοοκ)